Kulda Kulíšek.

Kafka, Jiří; il. Pilař, Radek
2., upr. vyd. Carmen, 1992. 109 s.