Kto seje vietor.

Urban, Milo
1. vyd. Slov. spisovateľ, 1964. 741 s.
Edice: Pôvodná próza