Kto sa nechce dotknúť dúhy.

Gundová-Jergová, Agneša
1. vyd. Mladé letá, 1965. 117 s.