Kto je kto v Slovenskej akadémii vied.

1. vyd. Veda, 2000. 196 s.