Kterak Jirka bez dráhy chtěl se dostat do Prahy.

Grelot, Pavel
nákladem vlastním, 1931. 1 sv