Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské : (kterýmž v národu svém a obzvláštnosti své dokonávajíc svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje. Léta Páně 1650).

Komenský, Jan Amos; il. Bílek, František; il. Kaláb, Method
Klub zaměstnanců Léčebného fondu veřejných zaměstnanců, t. Průmyslová tiskárna, 1940. 44, [3] s.
Edice: Soukromý tisk Klubu zaměstnanců Léčebného fondu veřejných zaměstnanců ; 7