Kryštof Harant z Polžic a jeho doba. II. díl, Život.

Racek, Jan
Universita J.E. Purkyně, 1972. 222 s.
Edice: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta ; 171