Kruté vášně římských císařů.

Liška, Vladimír
2., přeprac. vyd. XYZ, 2010. 372 s.