Krutá je noc.

Hulman, Karol
1. vyd. Vydav. polit. lit, 1968. 187 s.