Krůpěje : verše z let 1906-1913.

Machar, Josef Svatopluk
Druhé vydání. F. Šimáček, 1915. 189 s.
Edice: Básnické dílo J.S. Machara