Krkonoše, turistický a lyžařský průvodce.

Vít, Milan; Vach, Josef; ed. Hubka, Adolf
Propagační odbor při MNV a místní osvětová rada při MNV, 1946. 141-[III] s.