Kříž : symbol, zobrazování, význam.

Ziehr, Wilhelm
Karmelitánské nakladatelství, 1997. 239 s.