Křivé zrcadlo.

Tesař, Miroslav
[Časopis] Hlasy z Hané, 1941. 138, [I] s.