Kritické projevy. Sv. 5., 1901-1904.

Šalda, F. X; ed. Macek, Emanuel
Vyd. 1. Melantrich, 1951. 285 s.
Edice: Soubor díla F.X. Šaldy ; sv. 14