Kristus mysterium. Díl první.

Longfellow, Henry Wadsworth
Česká grafická Unie, 1926. 3 listy, s. 9-149, 1 list