Křísení jisker : [sbírka veršů].

Odehnal, Ivo
1. vyd. Blok, 1983. 95 s.