Křesťanský Východ.

Vystrčil, Jaroslav
1. vyd. Matice cyrilometodějská, 1992. 139 s.