Křesťanská výchova v rodině.

Matice cyrilometodějská, 2000. 175 s.