Křemenné sklo a jeho využití v praxi.

Fanderlík, Ivan
Vyd. 1. SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 279 s., 32 s. obr. příl