Krátká prosodie česká.

Sušil, František
3. opr. vyd. Nákladem A. Nitsche, 1863. 65 s.