Krásný život pod psa, aneb, O velké i malé politice.

Karas, Jiří
Sypták, 2005. 232 s., [32] s. obr. příl