Královské Vinohrady.

Mládež národního souručenství na Královských Vinohradech, 1940. 91 s.