Královna přadlena : pohádka.

Hruška, Jan František
Čsl. akc. tiskárna, 1924. 33 s.