Králové vzduchu a jejich pokračovatelé : ohlédnutí do historie čs. letecké akrobacie - od pilotů Avií B-21 až po display piloty VzS AČR.

Vystavěl, Stanislav
Vyd. 1. Svět křídel, 2009. 431 s.