Král Žrout : Loutková hra o 3 jednáních.

Kopta, Josef
J. Podroužek, 1946. 38 s.