Král Vašek a Zuzana : staro-novo-český šprým.

J. Schieblem na světlo fedrovaný, 1879. 64 s.