Král Copánek.

Vondrušková, B. M
Rebcovo nakladatelství, 1945. 120-[II] ss