Krajina, zeleň a voda v práci architekta.

Horký, Jaroslav; il. Horký, Jiří
1. vyd. SNTL, 1984. 229 s.