Krajina s fantomem : surrealismus a jeho vlivy ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové : 5. března - 1. června 2008.

1. vyd. Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2008. [23] s.