Kouzlo Afriky.

Chaloupek, Václav; Vogeltanz, Jaroslav; Toman, Aleš
1. vyd. Městské knihy Žehušice ve spolupráci s Českou televizí, 2005. [155] s.