Koreň a výhonky : Román vo dvoch častiach. Časť prvá.

Vajanský, Svetozár Hurban
Vydanie štvrté. Matica slovenská, 1948. 213 - 3 s.
Edice: Sobrané diela / Svetozár Hurban Vajanský ; Sv. trinástý