Konzervace a ukládání potravin v domácnosti.

Půhoný, Karel
7., upr. vyd. SZN, 1990. 319 s.
Edice: Rostlinná výroba