Kontor pro školy obchodní a ústavy příbuzné.

Matys, Josef
2., oprav. a dopl. vyd. nákl. vlast, 1925. 42 s.