Konec samostatnosti české : Počátky reakce katolické ; Povstání.

Denis, Ernest
4. přehlédnuté vyd. Šolc a Šimáček, 1932. Nestr., 27 il. příl