Konec českého tisku.

Čelovský, Bořivoj
2., přeprac. a rozš. vyd. Tilia, 2002. 316 s.