Kompendium odborných vědomostí drogistů : Učebnice pro drogisty Ph.Mr. Jos. Nováka a Ph.Mr. Jos. Schenka. Díl I.

Novák, Josef Svetozar; Schenk, Josef; ed. Mácha, František
Třetí přepracované a rozšířené vydání. E. Weinfurter, 1945. 297-[I] s.