Koláž : pocta Dominikovi Tatarkovi.

Podlipná, Erika
Vyd. 2., (Vo vydavateľstve Ipeľ 1.). Ipeľ, 2008. 268 s.
Edice: Knižnica vydavateľstva Ipeľ. Seria beletristická ; zv. 2