Koktejlový úkrok Otýlie B.

Šebelka, Jan
1. vyd. Akropolis, 2007. 254 s.