Knihtisk, obraz ducha pěti století.

Moravec, František
Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky, 1940. 42, [II] s.