Knihovnická literatura ve sbírkách Základní knihovny ČSAV.

Pánek, Vsevolod
Zákl. knihovna ČSAV, 1960. [1], 114 s.