Knihovna kapitulní v Praze.

Podlaha, Antonín
Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1903. 290 s., 5 obr. příl