Kniha Tisíce a jedné noci. VII.

Vyd. 2. Nakladatelství Československé akademie věd, 1954. 358 s.