Kniha Tisíce a jedné noci. II.

2. vyd., v NČSAV 1. Nakladatelství Československé akademie věd, 1958. 314 s.