Kniha tisíce a jedné noci. 3.

2. vydání (v NČSAV 1.). Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 327 s.