Kniha česko-esperantské konversace : Libro de ĉeĥo-esperanta konversacio.

Šupichová, Julie
Šolc a Šimáček, 1925. 117 s.