Kněžské panictví : Meditace.

Petazzi, Josef M
Cyrilo-Metodějské knihkupectví G. Francla, 1947. 68-[I] s.