Kněžnin prsten : Kde jsi chodil, Satane?.

Nepil, František
3. vyd. celkem, V Agentuře VPK 1. vyd. Agentura VPK, 2001. 189 s.