Klinika tělovýchovného lékařství.

Král, Jiří
1. vyd. Státní zdravotnické nakladatelství, 1956. 463 s.