Klinická propedeutika : učebnice pro stř. zdravot. školy, stud. obor zdravot. sestra a dětská sestra.

Neuwirth, Jiří
1. vyd. Avicenum, 1985. 309 s.
Edice: Učebnice pro zdravot. školy