Klíče k opatrným investicím.

Apostolou, Nicholas G
Victoria Publishing, 1993. 149 s.